Ուսումնական ողջ գործընթացի մեջ կարևորվում է հայոց լեզվի դերը, քանի որ մտածողության հիմնական միջոցն է: Հայերենի խորացված ուսուցումը հատկապես կարևորվում է հումանիտար հոսքի դասարաններում, քանի որ մայրենի լեզուն հասարակական գիտությունների և օտար լեզուների հիմքն է:
​10-րդ դասարանի հայոց լեզվի դասագիրքը, որ նոր է թե՛ իր կառուցվածքով, թե՛ նյութի մատուցման եղանակներով և թե՛ ձևավորմամբ, գրվել է հայրենական լավագույն դասագրքերի ավանդույթների հիման վրա՝ հաշվի առնելով միջազգային փորձը: Ձեռնարկում ուսուցիչը կծանոթանա դասանյութի կառուցվածքին, կստանա խորհուրդներ ու ցուցումներ տարբեր թեմաներ ուսուցանելու համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ