ԿԱՅԱՐԱՆ (XX դարի երկրորդ կեսի հայ պատմվածքի ընտրանի):
Ժողովածուն ներառում է 20-րդ դարի 60-ական թվականներից մինչև դարավերջ ժամանակահատվածում ստեղծված հայ պատմվածքի լավագույն նմուշների ընտրանի: 21 հեղինակից ընտրված է մեկական պատմվածք` ժանրի մոտ կեսդարյա զարգացման համապատկերը կամ ժանրի պատմության հերթական ԿԱՅԱՐԱՆԸ հնարավորինս ամբողջական ներկայացնելու համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ