Հեղինակը 2003 թ. իրաքյան պատերազմի լույսի ներքո քննության է առնում իրաքահայերի հայրենադարձությունը, Հայաստանում նրանց հանդեպ իրականացվող քաղաքականությունը և պատերազմին հայկական զորաջոկատի մասնակցության հարցը:

Մենագրությունում արծարծված են նաև հայրենադարձության մասին հիմնական տեսությունները և իրաքահայ համայնքի մարտահրավերները Հայոց մեծ հայրենադարձության տարիներին և դրանից հետո: Գիրքը նախատեսված է սփյուռքագետների, միջազգայնա-գետների, քաղաքագետների, պատմաբանների, մարդաբանների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ