Հայկական հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանների համար պատրաստված այս ձեռնարկը պարունակում է մեթոդական ցուցումներ և ուշագրավ նյութեր, որոնք կօգնեն աշակերտներին ավելի դյուրին յուրացնելու ռուսաց լեզուն, կնպաստեն հարստացնելու նրանց գրավոր և բանավոր խոսքը: Առաջարկվող նյութերը կարելի է մատուցել ոչ միայն ռուսաց լեզվի դասաժամերին, այլև արտադասարանային պարապմունքների ընթացքում: Գիրքը թեև հասցեագրված է հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարանների ուսուցիչներին և աշակերտներին, սակայն կարելի է օգտագործել նաև միջին դասարաններում դասավանդելիս: Հատկապես ուսուցիչներին այն կօգնի ռուսաց լեզվի դասերը վարել ավելի աշխույժ և հետաքրքիր: Երաշխավորել է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարությունը:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ