Բոլոր ժամանակներում էլ մանկավարժության ուշադրությունը կենտրոնացած է եղել երեխաների շարժումները զարգացնելու և դրանք ճկուն ու գեղեցիկ դարձնելու վրա: Այդ խնդրի լուծման արդյունավետ միջոցներից մեկը երաժշտության դասին երեխաների երաժշտական բազմակողմանի գործունեությունն է, մասնավորապես երաժշտառիթմական շարժումը և պարը: Այն հնարավորություն է տալիս կազմակերպելու երեխաների մտավոր, հոգևոր և մարմնի փոխհամաձայնեցված զարգացումը: Սույն ուսումնամեթոդական ձեռնարկն այդ նպատակն է հետապնդում: Այն բաղկացած է երկու մասից: Առաջին մասում ներկայացված է երեխաների «երաժշտառիթմական շարժում և պար» գործունեության տեսությունը և հոգեբանամանկավարժական բնութագիրը, իսկ երկրորդում տրված է 1–4–րդ դասարանների երաժշտության դասերին հնչող երգերից և ունկնդրման ստեղծագործություններից առաջացող շարժումները՝ մեթոդական ցուցումներով:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ