Ձեռնարկի նպատակն է ներկայացնել տնտեսագիտության հիմունքները՝ հանրամատչելի մեկնաբանություններով: Նախատեսված է ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի «Հասարակագիտություն» առարկա դասավանդող ուսուցիչների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև ավագ դպրոցի աշակերտներին և ընթերցողական լայն շրջանակներին, ովքեր ցանկանում են յուրացնել տնտեսագիտության հիմունքները և ձեռք բերել տնտեսություն վարելու հմտություններ ու կարողություններ:

​Երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ-ն՝ որպես ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ:


Արմեն Ճուղուրյան
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Նոննա Խաչատրյան
տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

 

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ