Գիրքը համահավաք ժողովածու է, որում միաժամանակ ընդգրկված են ՀՀ բոլոր մարզերի ու համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող բնակավայրերի մասին ընդգրկուն տեղեկություններ, նշելով ժամանակաշրջանը, տեղաբաշխման վայրը, բնակավայրի գրաված տարածքը, բնակչության թվաքանակը, տնտեսությունների թիվը, ծովի մակերևույթի նկատմամբ ունեցած բարձրությունը, բնակավայրի բնակլիմայական պայմանները, օգտակար հանածոները, կենդանական աշխարհը, պատմամշակութային և հնագիտական հուշարձանները, ներկայիս բնակավայրերի վերաբնակեցման ժամանակահատվածը և այն տեղավայրերը, որտեղից եկել են բնակիչները, այն մասին թե բնակավայրի տարածքում ինչ հիմնարկություններ են գործել և ուրիշ տեղեկություններ:

Թողնել հաղորդագրություն

Ձեր անունը:

Ձեր Email:

Ձեր ակնարկը:

Կարգ: Վատ ԼավՄեկնաբանություններ